Du học nghề có dễ dàng nhập cư sau tốt nghiệp

Du học nghề tại các nước: Úc, Canada,… là chương trình du học gắn với thực hành tại các công ty, doanh nghiệp, cơ sở thực tế và được hưởng lương. Đặc biệt, bạn được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí 100% phí dịch vụ

Du học nghề là gì?

– Du học nghề là chương trình du học cao đẳng hoặc chứng chỉ. Chương trình học kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, thực tập tại các công ty, doanh nghiệp, cơ sở thực tế và có thể được hưởng lương.

– Bạn được học các ngành đang có nhu cầu tuyển dụng cao tại các nước và các ngành này cũng thuộc danh sách thiếu hụt, được ưu tiên nhập cư

– Thời gian học từ 2 năm trở lên

– Học phí thường thấp và được chia nhỏ nhiều lần đóng

– Thời gian học, bạn được phép đi làm thêm 20 giờ/tuần, mức lương hoàn toàn đủ trang trải các chi phí sinh hoạt

– Giảng viên giảng dạy đều là các chuyên gia đầu ngành, có nhiều kinh nghiệm thực tế về ngành bạn chọn học

– Sau tốt nghiệp, bạn nắm chắt 1 nghề trong tay và chắc chắn có được công việc đúng chuyên môn

– Được gia hạn visa ở lại làm việc từ 1,5 – 3 năm

Chi tiết chương trình du học nghề tại các nước:

Tại Úc:

Chương trình học có thời gian kéo dài 2 – 2,5 năm

 • Học phí : 300 – 450 triệu/trọn khoá
 • Học xong 99% có việc làm và được ở lại 1,5 năm – 2 năm để làm việc
 • Chương trình dành cho bạn vừa tốt nghiệp THPT, trung cấp. (Nếu học sinh vừa học xong lớp 11, thời gian học sẽ từ 3 – 4 năm)
 • Bạn được hỗ trợ tìm việc làm trong lúc học và sau tốt nghiệp
 • Yêu cầu: IELTS 5.5
 • Đối tượng: tốt nghiệp cấp 3/trung cấp và độ tuổi 25 trở xuống
 • Sau tốt nghiệp, được ở lại làm việc 1,5 – 2 năm

Tại Canada:

 • Chương trình dành cho bạn vừa tốt nghiệp THPT, trung cấp
 • Chương trình học có thời gian kéo dài 2 năm
 • Học phí vô cùng thấp chỉ khoảng 11.000 – 13.000CAD/năm
 • Học xong 99% có việc làm và được ở lại 03 năm để làm việc và tích luỹ điểm để làm hồ sơ nhập cư
 • Bạn được chúng tôi hỗ trợ giới thiệu việc làm trong thời gian học và sau tốt nghiệp để sớm ổn định cuộc sống tại Canada
 • Sau khi đậu visa, bạn mới đóng học phí cho trường
 • Dễ dàng nhập cư với chính sách ưu đãi:

Du học nghề với các ngành dễ nhập cư:

– Quản trị kinh doanh

– Quản trị du lịch, nhà hàng khách sạn

– kế toán, tài chính

– Marketing, P.r, truyền thông

– Công nghệ thông tin

– Kỹ sư

– Xây dựng

– Kiến trúc

… .v..v…

LƯU Ý: Để dễ dàng và hồ sơ đủ điều kiện xét nhập cư, bạn cần biết:

 • Ngành bạn học và tốt nghiệp phải thuộc danh sách thiếu hụt và được danh sách chỉ định ưu tiên nhập cư.

– Tại Úc có thể tham khảo các ngành nào đang ưu tiên tại: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/skill-occupation-list

– Tại Canada, tra ngành thuộc NOC hay không tại đây: https://noc.esdc.gc.ca/


Apprenticeship abroad is easy to settle after graduation

Apprenticeship abroad in countries : Australia , Canada , … is a study abroad program associated with practice at companies , businesses , real facilities and get paid .  In particular , you are supported completely free 100% of the service fee

What is vocational study abroad ? 

– Apprenticeship study abroad program is a college or certificate program.  The program combines theory and practice , internships at companies , enterprises , practical facilities and can be paid . 

– You can study majors that are in high demand in other countries and these industries are also on the list of shortages, prioritized for immigration

– Duration of study is 2 years or more

– Tuition fees are often low and divided  many times to pay

– During the study period, you are allowed to work 20 hours/week overtime, the salary is completely enough to cover living expenses

– The lecturers are all leading experts in the industry, with a lot of practical experience about your chosen field of study

– After graduation, you will have a career in hand and be sure to get a professional job

– Extended visa to stay and work from 1.5 to 3 years

Details of study abroad program  other countries:

In Australia:

The program lasts 2 – 2.5 years

-Tuition: 300 – 450 million / full course

 • After completing 99%, get a job and stay for 1.5 years – 2 years to work
 • The program is for you who have just graduated from high school and intermediate school. ( If students have just finished 11th grade , the study time will be from 3 to 4 years )
 • You are supported to find a job while studying and after graduation Requirement : IELTS 5.5 .
 • Target audience: high school graduate/intermediate and 25 years old or younger.
 • After graduation, you can stay and work for 1.5 – 2 years.

 Canada:

 • Program for you who just graduated from high school and intermediate level
 • The course lasts 2 years
 • The tuition fee is extremely low, only about 11,000 – 13,000 CAD / year
 • After completing 99%, get a job and stay for 3 years to work and accumulate points for immigration application
 • You are supported by us to introduce jobs during your studies and after graduation to soon settle down in Canada
 • After you get your visa, you will pay tuition fees for the school
 • Easy immigration with preferential policies

Studying abroad with industries that are easy to immigrate

– Business Administration Tourism, restaurant and hotel management

– Accounting, finance

– Marketing, PR, communication

– Information technology

– Engineer

– Construction

– Architecture … .V.V …

NOTES  : For ease and eligibility for immigration consideration , you need to know :

 • The major you studied and graduated from must be on the shortlisted and designated immigration priority list .

– In Australia, you can refer to the priority industries at: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in australia / skill – occupation – list

– In Canada, look up the industry in  Here: https://noc.esdc.gc.ca/

Why should you choose an L & D study abroad company when you want to make an application for an apprenticeship:

– Clear and transparent advice on information about study programs, courses, costs, study abroad routes

– Support to help you  find part-time jobs during the study period if students need it

– Accompany and support you throughout the process of studying and living in Canada

– After graduation, you are supported to introduce services on  work , immigrate …

– Change schools , change majors , extend visas , convert visas of all kinds

– Consulting , guiding documents package for you to have a clear orientation in your profile

– Ready  free Canada student visa application service to help you

Vì sao nên chọn công ty du học L&D khi bạn muốn làm hồ sơ du học nghề:
– Tư vấn, cung cấp rõ ràng minh bạch thông tin về chương trình học, khoá học, chi phí, lộ trình du học
– Hỗ trợ giúp bạn tìm các công việc làm thêm trong thời gian học nếu học sinh cần
– Đồng hành và hỗ trợ cùng bạn trong suốt quá trình học tập, sinh sống tại các nước
– Sau khi tốt nghiệp, bạn được hỗ trợ giới thiệu các dịch vụ về việc làm, nhập cư…
– Đổi trường học, đổi ngành học, gia hạn visa, chuyển đổi visa các dạng
– Tư vấn, hướng dẫn hồ sơ trọn gói để bạn có định hướng rõ ràng trong hồ sơ của mình
– Sẵn sàng miễn phí dịch vụ xin visa du học các nước giúp bạn

ĐĂNG KÍ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY:

THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ

CTY TƯ VẤN DU HỌC L&D

Địa chỉ: Lầu 4 phòng A305 trường Cao đẳng nghề TP HCM. 19A, đường 17, P.Linh Chiểu, TP.Thủ Đức

Hotline – Zalo: 0968.069.007

Website: https://duhocld.edu.vn/

Email: info@duhocld.edu.vn

Facebook: duhockiengiang

CÔNG TY DU HỌC LD HỖ TRỢ CÁC DỊCH VỤ:

Chat với chúng tôi qua Facebook
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi Email cho chúng tôi
Xem đường đi
Gọi ngay cho chúng tôi